RepMan İtibar Yönetimi Performans Ölçümleme Modeli

    RepMan araştırma modeli ile sektör liderleri son yirmi yıldır paydaşların aktif katılımcılığını sağlayan stratejiler ürettiler. Kurumsal iletişim stratejilerini bu modelin verilerine dayanarak uyguladılar. Model, Türkiye’de ve dünyada iş dünyasının ve akademik çevrelerin kıyaslama için tercih ettikleri altyapıyı oluşturdu.

    RepMan İtibar Yönetimi Performans Skoru (RMS), itibarı oluşturan yedi ana alandaki performansın ölçümlenmesi ile hesaplanan bir takdir-güven göstergesidir.

    İtibar yönetimi performansı, 12 kriteri temsil eden 7 ana boyutta endeks puanı olarak hesaplanmakta olup RMS (*) 0 – 100 arasında ifade edilmektedir.

    (*) RMS “Reputation Management Score”

    Kurumların RepMan Türkiye İtibar Ligi’nde yer alabilmesi için 70 puan ve üzerinde RMS skoru elde etmesi gerekmektedir.