RepMan “Türkiye İtibar Yönetimi İzleme Raporu 2019 Şirket Analizi”

  Kurumların varlıklarını sürdürebilmeleri için bugün ana performans göstergelerinde (KPI) takip ettikleri ve yöneticilerine, çalışanlarına hedef verdikleri ana iş sonuçlarındaki durumunu görebilmeleri için bu araştırma raporlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Böylece kurumlar paydaşları nezdindeki algılarını disiplinel yaklaımla ve verilere dayalı olarak takip edebiilirler. Bu araştırma ile elde edilecek en temel göstergeler;

  • İtibar Yönetimi Performansı (Güven düzeyi)
  • Kurum marka algısı
  • Satın alma potansiyeli
  • Tavsiye edilme düzeyi
  • Çalışılmak istenen şirket olma potansiyeli
  • Hisse senetlerinin talep edilme düzeyi
  • Duygusal Bağlılık Yaratabilme gücü
  • Krizlere karşı dayanıklılık düzeyi ve kriz olması halinde hangi paydaş ya da segmentlerde ne düzeyde etkileneceği

  Araştırmanın demografik yapısı temel olarak; 18 yaş ve üzeri Türkiye Halk Geneli temsilidir.

  Araştırma 18 yaş ve üzeri Türkiye halk geneli nezdinde 13.744 kişi ile Ocak-Şubat 2019 döneminde elektronik ortamda online anket yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.

  TÜİK tarafından uygulanan Türkiye temsili örneklem yapısı dikkate alınmıştır ancak görüşme yöntemi (online) nedeniyle SES (Sosyo Ekonomik Statü) dağılımında DE SES grubu Türkiye ortalamasının altında AB SES ortalamanın üzerinde yer almaktadır.

  Rapor, şirketinizin Türkiye halk geneli, mevcut müşteriler ve potansiyel müşterileri nezdinde kurum marka stratejisi için itibar Yönetimi performansınızı artırmaya yönelik aksiyon planlarınızı oluşturacak verileri ve bulguları ortaya çıkarmaktadır.

  Böylece şirketinizin kurum markasına yönelik toplam entegre performansını güçlendirmeye yönelik aksiyon planlarınız ortaya çıkarken bir yandan da şirketin ana performans göstergeleri (KPI) takibi yapılarak tüm fonksiyonlarınız (departmanlarınız) için hedefler oluşturulabilecek.

  Evet. İtibar araştırması çıktıları en temelde 3 süreci kontrol edebilmeyi çok güçlü verilerle sağlamaktadır;

  • Algı (İtibar Yönetimi Ana boyutları ve algı kriterlerindeki performans)
  • Güven (İtibar Yönetimi Performans Düzeyi)
  • Davranış (İş Sonuçları Performansı)

  Şirketlerin APG’leri içerisinde güven, pazar potansiyelini artırmak, tavsiye edilmeyi sağlamak, itibar risklerini takip, hisse senedi talep potansiyeli yaratmak, çalışılmak istenen şirket olmak gibi hedefler takip ediliyorsa, bu araştırma ilgili paydaşta bu hedeflerin yanıtlarını vermektedir.

  Evet. Tanıtımını gördüğünüz şirkete özel rapor kapsamında belirleyeceğiniz 2 rakip için sonuçlar analiz edilmektedir.

  Rakip sayısının artırılması ve farklı sektörlerden de şirketlerle karşılaştırma yapılabilmektedir. Ancak bunun için rapor talebi öncesi proje ekibiyle görüşülmektedir. Sonrasında yeni talebe göre teklif oluşturulmaktadır.

  Aşağıda ilettiğimiz başlıklarda detaylı olarak karşılaştırma yapılmaktadır.

  • Bilinirlik
  • Tanınma
  • İtibar Yönetimi Performans Düzeyi
  • İtibar Yönetimi Ana Boyutlarında Performans Karşılaştırması
  • İş Sonuçları Performansı Karşılaştırması
  • İtibar Yönetimi Detay Performans Kriterleri Konumlandırma Analizi
  • İletişim Yönetimi Performansı
  • Sektöre özel genel tüketici davranışları
  • Sektöre özel markalara yönelik olumsuz paylaşım yapma düzeyi
  • Kriz dönemlerinde şirketlerden ve liderlerinden itibar yönetiminde beklentiler

  «Detaylı Türkiye ve Sektörler Analizi Raporu»’nda yer alan tüm sonuçlar şirket özel detaylı raporda yer almaktadır.

  Bu bağlantıya tıklayarak sipariş oluşturabilirsiniz

  24.500 TL +KDV

  Talep ettiğiniz tarihten itibaren 10 ile 14 iş günü içerisinde iletilmektedir. Talep ettiğinizde size teslim edileceği tarih -belirtilen gün sayısı dikkate alınarak- iletilmektedir.

  Talep etmeniz halinde sunum yapılmaktadır. Sunum bedeli 1.200TL+KDV’dir.Sunum tarihi için önceden mutabakat sağlanmalıdır.