RepMan Türkiye İtibar Ligi Araştırması Demografik Bilgiler


    Araştırmanın amacı, 17 sektörde Türkiye’de faaliyet gösteren 155 şirketin itibar yönetimi performanslarının ölçülmesidir. Araştırma Türkiye halk geneli nezdinde, elektronik ortamda online anket doldurma yöntemi uygulanarak, Ocak – Şubat 2019 döneminde 18 yaş ve üzeri 13.744 kişi ile gerçekleştirilmiştir.

    Araştırmada, 17 sektörü temsil eden 155 şirketin her biri için, itibar yönetimi performansını oluşturan 7 ana boyut, boyutları oluşturan 12 detay performans  kriteri ve iş sonuçları sorgulanmıştır.

    Ayrıca araştırmada her sektör için tüketici genel davranışları ve itibara yönelik trendler de sorgulanmıştır

    RepMan Türkiye İtibar Ligi 2019 Araştırma Kapsamına Alınan Şirketler Listesi’ne ulaşmak için tıklayınız.