1999 senesinde çalışma hayatına başlayan Aksu, 2005-2015 yılları arasında GfK’da itibar araştırmaları çalışmalarının yönetimini, bu alandaki model geliştirme çalışmalarını ve danışmanlık görevlerini üstlendi. Ülkemizin önde gelen şirketlerine, sivil toplum ve kamu kuruluşlarına kişisel katkılarının da olduğu RepMan modeli ile stratejik itibar araştırmaları yaptı, yönetti. Ayrıca RepMan İtibar Araştırmaları Merkezinin kuruluşunda aktif görev aldı.

    Kurumsal Marka Yönetimi Araştırmaları ve İletişime aktarılması konusunda ülkemizde en deneyimli kişilerden olan Aksu İtibar Yönetimi, Kurumsal Kimlik, Değerler Belirleme, Çalışan Markası Yaratma, Itibar Riskleri Yönetimi, Marka Konumlandırma, Algı Yönetimi, Pazar Potansiyeli Belirleme, Dijital Dönüşüm ve Tüketici Davranışları gibi stratejik alanlarda yıllardır bilgi, birikimini paylaşmaktadır. Halklailişkiler.com’da İtibar Dünyası köşesinin yazarı olan Aksu ayrıca BrandMap ve Digital Age Dergisi araştırma bölümlerinin içeriğini oluşturmakta ve araştırmalarını gerçekleştirmektedir.

    Sürdürülebilir Kalkınma için Yenilikçi Çözümler Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Danışma Kurulu Üyesi ve ZENNA Kurumsal Marka Yönetimi Araştırmaları ve Danışmanlığı Şirketi kurucusu ve şirket başkanıdır.